Poszukiwani

BRZÓSKA ELŻBIETA

23.08.2019

Drugie imię: JOANNA

Imię ojca: LEON

Imię matki: KRYSTYNA

Nazwisko panieńskie matki: TOMASZEWSKA

Płeć: kobieta

Miejsce urodzenia: -

Data urodzenia: 1969-06-24

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: KWIDZYN, KOŚCIUSZKI 34/2

Obywatelstwo: POLSKAPodstawa poszukiwania przez jednostki policji
 • GD KPP Kwidzyn Wydział Kryminalny, 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 15
  telefon: 47 7415900,47 7415333,47 7415540
  email: dyzurny.kwp@gd.policja.gov.pl,kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl

  poszukuje na podstawie: Art. 286 § 1 Oszustwo - typ podstawowy, Art. 297 § 1 Przedkładanie podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego

Poszukujące jednostki policji:
GD KWP Gdańsk

Podstawy poszukiwań:
Art. 286 § 1 Oszustwo - typ podstawowyCechy rysopisowe
 • SYLWETKA: waga ponad 90 kg, sylwetka otyła
 • WŁOSY: włosy jasne
 • NOS: nos średni
 • OCZY / OKO: oczy szeroko rozstawione
 • CZOŁO: czoło wysokie
 • TWARZ: cera blada

Wzrost: NIEZNANY

Kolor oczu: NIEZNANE

Powrót na górę strony