Poszukiwani

TAFEL OSKAR

Drugie imię: JAN

Imię ojca: RYSZARD

Imię matki: ŻANETA

Nazwisko panieńskie matki: DEPKA

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: -

Data urodzenia: 1991-01-23

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: GDAŃSK, KONSTANTEGO BERGIELA 3/36

Obywatelstwo: POLSKAPodstawa poszukiwania przez jednostki policji
  • GD Komisariat I Gdańsk, 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 15
    telefon: 47 7415900,47 7415333,47 7415540
    email: dyzurny.kwp@gd.policja.gov.pl,kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl

    poszukuje na podstawie: Art. 58 ust. 1 Udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwianie albo umożliwianie ich użycia albo nakłanianie do użycia takiego środka lub substancji - wbrew przepisom ustawy

Poszukujące jednostki policji:
GD KWP Gdańsk

Podstawy poszukiwań:
Art. 58 ust. 1 Udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwianie albo umożliwianie ich użycia albo nakłanianie do użycia takiego środka lub substancji - wbrew przepisom ustawyCechy rysopisowe

Wzrost: -

Kolor oczu: -

Powrót na górę strony