Poszukiwani

KRUPIŃSKA KATARZYNA

22.07.2023

Drugie imię: -

Imię ojca: MIECZYSŁAW

Imię matki: MARIA

Nazwisko panieńskie matki: CZECH

Płeć: kobieta

Miejsce urodzenia: CHEŁM

Data urodzenia: 1983-10-31

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: CHEŁM, NADTOROWA 25

Obywatelstwo: POLSKAPodstawa poszukiwania przez jednostki policji
 • LU KMP Chełm Wydział Kryminalny, 22-100 Chełmul. Żwirki i Wigury 20
  telefon: 47 813 1210
  email: dyzurni.kmpchelm@lu.policja.gov.pl

  poszukuje na podstawie: Art. 245 Używanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na świadka, biegłego, tłumacza, oskarżyciela albo oskarżonego lub w związku z tym naruszanie jego nietykalności cielesnej, Art. 191 § 1 Stosowanie wobec osoby przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, Art. 209 § 1a Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych

Poszukujące jednostki policji:
LU KWP Lublin

Podstawy poszukiwań:
Art. 245 Używanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na świadka, biegłego, tłumacza, oskarżyciela albo oskarżonego lub w związku z tym naruszanie jego nietykalności cielesnejCechy rysopisowe
 • INNE CECHY OSOBOWE: epilepsja (padaczka)
 • SYLWETKA: kobieta, waga 50-69 kg, sylwetka wątła, cherlawa
 • WŁOSY: włosy proste, włosy krótkie, włosy ciemne
 • UZĘBIENIE: uzębienie pełne
 • USZY / UCHO: uszy średnie
 • NOS: nos mały, nos prostolinijny
 • CZOŁO: czoło wysokie
 • TWARZ: twarz okrągła

Wzrost: 166-170 CM

Kolor oczu: CIEMNE

Powrót na górę strony