Poszukiwani

DĄBROWSKI MARIUSZ

Drugie imię: -

Imię ojca: MIECZYSŁAW

Imię matki: DANUTA

Nazwisko panieńskie matki: SŁAWIŃSKA

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: -

Data urodzenia: 1969-07-22

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: STARGARD SZCZECIŃSKI, OSIEDLE ZACHÓD B5E/3

Obywatelstwo: POLSKAPodstawa poszukiwania przez jednostki policji
  • SC KPP Stargard Wydział Kryminalny, 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47
    telefon: 47 78 29 560
    email: dyzurnykwp@szczecin.policja.gov.pl

    poszukuje na podstawie: Art. 297 § 1 Przedkładanie podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego

Poszukujące jednostki policji:
SC KWP Szczecin

Podstawy poszukiwań:
Art. 297 § 1 Przedkładanie podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego, instrumentu płatniCechy rysopisowe

Wzrost: -

Kolor oczu: -

Powrót na górę strony