Poszukiwani

CZAPKOWICZ MIKOŁAJ

26.11.2020

Drugie imię: MAREK

Imię ojca: MAREK

Imię matki: HANNA

Nazwisko panieńskie matki: MATUSIEWICZ

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: CZELADŹ

Data urodzenia: 1994-03-09

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: TYCHY, RUNOWA 33

Obywatelstwo: POLSKAPodstawa poszukiwania przez jednostki policji
 • KA KMP Tychy, 43-100 Tychy, Al. Bielska 46
  telefon: 47 85 512 00
  email: dyzurny@tychy.ka.policja.gov.pl

  poszukuje na podstawie: Art. 54 § 2 Nieujawnienie właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub niezłożenie deklaracji przez podatnika, który uchyla się od opodatkowania, przez co naraża na uszczuplenie podatek, którego kwota jest małej wartości, Art. 65 § 3 Nabywanie, przechowywanie lub przewożenie wyrobów akcyzowych stanowiących przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63 i 64 lub pomaganie w ich zbyciu albo przyjmowanie lub pomaganie w ich ukryciu, jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, Art. 54 § 1 Nieujawnienie właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub niezłożenie deklaracji przez podatnika, który uchyla się od opodatkowania, przez co naraża podatek na uszczuplenie, Art. 65 § 1 Nabywanie, przechowywanie, przewożenie, przesyłanie lub przenoszenie wyrobów akcyzowych stanowiących przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63, art. 64 lub art. 73 lub pomaganie w ich zbyciu albo tych wyrobów akcyzowych przyjmowanie lub pomaganie w ukryciu, Art. 190 § 1 Grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona (groźba karalna), Art. 158 § 1 Udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1 - typ podstawowy, Art. 62 ust. 1 Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych - wbrew przepisom ustawy, Art. 12a ust. 2 Wyrabianie, skażanie, oczyszczanie lub odwadnianie alkoholu etylowego albo wytwarzanie wyrobów tytoniowych bez wymaganego wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, jeżeli czyn ten dotyczy alkoholu etylowego lub wyrobów tytoniowych znacznej wartości, Art. 12a ust. 1 Wyrabianie, skażanie, oczyszczanie lub odwadnianie alkoholu etylowego albo wytwarzanie wyrobów tytoniowych bez wymaganego wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, Art. 69 § 1 Podejmowanie czynności bezpośrednio związanych z produkcją, importem lub obrotem wyrobami akcyzowymi, a także z ich oznaczaniem znakami akcyzy bez przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia, Art. 63 § 3 Wydawanie z magazynu wyrobów gotowych lub sprzedawanie wyrobów akcyzowych bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy, przez produkującego poza składem podatkowym wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, Art. 63 § 2 Sprowadzanie, wbrew przepisom ustawy, na terytorium kraju wyrobów akcyzowych bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy, Art. 258 § 1 Branie udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, Art. 288 § 1 Niszczenie, uszkadzanie lub czynienie niezdatną do użytku cudzej rzeczy - typ podstawowy

Poszukujące jednostki policji:
KA KWP Katowice

Podstawy poszukiwań:
Art. 54 § 2 Nieujawnienie właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub niezłożenie deklaracji przez podatnika, który uchyla się od opodatkowania, przez co naraża na uszczuplenie podatek, którego kwota jest małej wartościCechy rysopisowe
 • SYLWETKA: waga 70-89 kg
 • WŁOSY: włosy proste, włosy krótkie, włosy ciemne
 • USZY / UCHO: uszy małe
 • NOS: nos średni, nos prostolinijny
 • OCZY / OKO: oczy normalnie osadzone
 • CZOŁO: czoło średnie
 • TWARZ: cera blada, brak zarostu

Wzrost: 176-180 CM

Kolor oczu: JASNE

Powrót na górę strony