Poszukiwani

WARZOCHA KRZYSZTOF

Drugie imię: -

Imię ojca: ANTONI

Imię matki: MARIA

Nazwisko panieńskie matki: WARZOCHA

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: NYSA

Data urodzenia: 1991-07-31

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: NYSA, JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO 12/3

Obywatelstwo: POLSKAPodstawa poszukiwania przez jednostki policji
  • OP KPP Nysa Wydział Kryminalny, 45-077 Opole, ul. Korfantego 2
    telefon: (47) 861 2355
    email: dyzurny@op.policja.gov.pl

    poszukuje na podstawie: Art. 59 ust. 1 Udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwianie użycia albo nakłanianie do użycia takiego środka lub substancji - w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, Art. 59 § 1 (uchylony) Podrabianie albo przerabianie znaku urzędowego mającego stwierdzić uiszczenie opłaty skarbowej albo używanie takiego znaku jako autentycznego - w celu użycia w obrocie publicznym (uchylona)

Poszukujące jednostki policji:
OP KWP Opole

Podstawy poszukiwań:
Art. 59 ust. 1 Udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwianie użycia albo nakłanianie do użycia takiego środka lub substancji - w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistejCechy rysopisowe

Wzrost: -

Kolor oczu: -

Powrót na górę strony