Poszukiwani

WALLACH KRZYSZTOF

Drugie imię: -

Imię ojca: GRZEGORZ

Imię matki: IZABELA

Nazwisko panieńskie matki: RUSECKA

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: RYBNIK

Data urodzenia: 1996-12-28

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: CZERWIONKA-LESZCZYNY, KOPALNIANA 7/1/2

Obywatelstwo: POLSKAPodstawa poszukiwania przez jednostki policji
  • KA Komisariat Czerwionka-Leszczyny, 44-200 Rybnik Plac Armii Krajowej 5
    telefon: 47 8557 255
    email: dyzurny@rybnik.ka.policja.gov.pl

    poszukuje na podstawie: Art. 278 § 1 Zabieranie w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej, Art. 58 ust. 2 Udzielanie przez sprawcę czynu, o którym mowa w art. 58 ust. 1, środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłanianie go do użycia takiego środka lub substancji albo udzielanie ich w znacznych ilościach innej osobie, Art. 62 ust. 1 Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych - wbrew przepisom ustawy, Art. 58 ust. 1 Udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwianie albo umożliwianie ich użycia albo nakłanianie do użycia takiego środka lub substancji - wbrew przepisom ustawy, Art. 288 § 1 Niszczenie, uszkadzanie lub czynienie niezdatną do użytku cudzej rzeczy - typ podstawowy, Art. 279 § 1 Kradzież z włamaniem

Poszukujące jednostki policji:
KA KWP Katowice

Podstawy poszukiwań:
Art. 278 § 1 Zabieranie w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomejCechy rysopisowe

Wzrost: -

Kolor oczu: -

Powrót na górę strony