Poszukiwani

SALEH SYLWIA

Drugie imię: -

Imię ojca: JAN

Imię matki: JANINA

Nazwisko panieńskie matki: SZCZEPAŃSKA

Płeć: kobieta

Miejsce urodzenia: -

Data urodzenia: 1980-08-27

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: WARSZAWA - URSUS, WARSZAWSKA 33/43

Obywatelstwo: POLSKAPodstawa poszukiwania przez jednostki policji
  • WA KPP Nowy Dwór Maz. (KSP), 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 3
    telefon: (22) 775-22-01, 775-22-02
    email: nowy-dwor-maz@ksp.policja.gov.pl

    poszukuje na podstawie: Art. 297 § 1 Przedkładanie podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego

Poszukujące jednostki policji:
WA KSP Warszawa

Podstawy poszukiwań:
Art. 297 § 1 Przedkładanie podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego, instrumentu płatniCechy rysopisowe

Wzrost: -

Kolor oczu: -

Powrót na górę strony