Poszukiwani

WRÓBLEWSKI KRZYSZTOF

18.05.2023

Drugie imię: -

Imię ojca: WOJCIECH

Imię matki: ELŻBIETA

Nazwisko panieńskie matki: SZYTNIEWSKA

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: -

Data urodzenia: 1973-06-01

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: MEISSNERA 13/3

Obywatelstwo: POLSKAPodstawa poszukiwania przez jednostki policji
  • GD Komisariat VI Gdańsk, 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 15
    telefon: 47 7415900,47 7415333,47 7415540
    email: dyzurny.kwp@gd.policja.gov.pl,kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl

    poszukuje na podstawie: Art. 271 § 1 Poświadczanie w dokumencie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne, przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę uprawnioną do wystawienia dokumentu, Art. 209 § 1a Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych

Poszukujące jednostki policji:
GD KWP Gdańsk

Podstawy poszukiwań:
Art. 271 § 1 Poświadczanie w dokumencie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne, przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę uprawnioną do wystawienia dokumentuCechy rysopisowe

Wzrost: -

Kolor oczu: -

Powrót na górę strony