ALIMPIIEV DMYTRO - Poszukiwani - Poszukiwani

Poszukiwani

ALIMPIIEV DMYTRO

Drugie imię: -

Imię ojca: VOLODIA

Imię matki: LILIA

Nazwisko panieńskie matki: ZAHAROVA

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: SOKAL

Data urodzenia: 1985-04-04

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: SOKAL, SZEPTACKA 151/33

Obywatelstwo: UKRAINAPodstawa poszukiwania przez jednostki policji
  • LU KPP Tomaszów Lubelski Wydział Kryminalny, 22-600 Tomaszów Lubelskiul. Żeromskiego 4
    telefon: (084) 66 48 210
    email: dyzurni.kpptomaszowlubelski@lu.policja.gov.pl

    poszukuje na podstawie: Art. 264 § 2 Przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom z użyciem przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami, Art. 270 § 1 Podrabianie lub przerabianie dokumentów w celu użycia ich za autentyczne lub używanie podrobionego lub przerobionego dokumentu jako autentycznego

Poszukujące jednostki policji:
LU KWP Lublin

Podstawy poszukiwań:
Art. 264 § 2 Przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom z użyciem przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobamiCechy rysopisowe

Wzrost: -

Kolor oczu: -

Polska Policja