ZOŃ LUDWIK - Poszukiwani - Poszukiwani

Poszukiwani

ZOŃ LUDWIK

Drugie imię: FRANCISZEK

Imię ojca: JÓZEF

Imię matki: ZOFIA

Nazwisko panieńskie matki: ŁUKOŚ

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: -

Data urodzenia: 1954-07-25

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: -

Obywatelstwo: USA (STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI) POLSKAPodstawa poszukiwania przez jednostki policji
  • KA KMP Bielsko-Biała Wydział Kryminalny, 40-038 Katowice, ul. Lompy 19 
    telefon: (0-32) 200 1444
    email: dyzurnykwp@policja.katowice.pl

    poszukuje na podstawie: Art. 296 § 1 Wyrządzanie znacznej szkody majątkowej przez będącego obowiązanym na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku

Poszukujące jednostki policji:
KA KWP Katowice

Podstawy poszukiwań:
Art. 296 § 1 Wyrządzanie znacznej szkody majątkowej przez będącego obowiązanym na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki oCechy rysopisowe

Wzrost: -

Kolor oczu: -

Powrót na górę strony
Polska Policja