Poszukiwani

BALTYN ROBERT

28.06.2019

Drugie imię: GRZEGORZ

Imię ojca: TADEUSZ

Imię matki: MARIANNA

Nazwisko panieńskie matki: FULARA

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: KAMIEŃSK

Data urodzenia: 1971-04-17

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: RADOMSKO, ORKANA 10

Obywatelstwo: POLSKA



Podstawa poszukiwania przez jednostki policji
  • LD KPP Radomsko Wydział Kryminalny, 91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112
    telefon: 47 841 2256
    email: dyzurny@ld.policja.gov.pl

    poszukuje na podstawie: Art. 209 § 1a Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych

Poszukujące jednostki policji:
LD KWP Łódź

Podstawy poszukiwań:
Art. 209 § 1a Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych



Cechy rysopisowe

Wzrost: -

Kolor oczu: -

Powrót na górę strony