Poszukiwani

GABRUŚ MARCIN

24.08.2023

Drugie imię: -

Imię ojca: KAZIMIERZ

Imię matki: MARIA

Nazwisko panieńskie matki: WARCHOŁ

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: BOLESŁAWIEC

Data urodzenia: 1992-11-12

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: IWINY, OSIEDLE II 5/B/3

Obywatelstwo: POLSKAPodstawa poszukiwania przez jednostki policji
  • WR KPP Bolesławiec Wydział Kryminalny, 50-040 Wrocław, ul. Podwale 31-33
    telefon: 47 871 34 00, 47 871 35 02
    email: dyzurny@wr.policja.gov.pl

    poszukuje na podstawie: Art. 279 § 1 Kradzież z włamaniem, Art. 178a § 1 w zw. z art. 178a § 4 Prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, jeżeli sprawca był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 par. 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w art. 178a par. 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo

Poszukujące jednostki policji:
WR KWP Wrocław

Podstawy poszukiwań:
Art. 279 § 1 Kradzież z włamaniemCechy rysopisowe

Wzrost: -

Kolor oczu: -

Powrót na górę strony