Poszukiwani

SADDIQUE GHULFAM

Drugie imię: HUSSAIN

Imię ojca: MANZOR

Imię matki: MOHAMMEDA

Nazwisko panieńskie matki: -

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: BOLTON

Data urodzenia: 1969-08-12

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: BOLTON, OAST HOUSE, FLAT 1, SANDHURST DRIVE

Obywatelstwo: WIELKA BRYTANIAPodstawa poszukiwania przez jednostki policji
  • GD Komisariat II Gdańsk, 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 15
    telefon: 47 7415900,47 7415333,47 7415540
    email: dyzurny.kwp@gd.policja.gov.pl,kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl

    poszukuje na podstawie: Art. 299 § 1 Przyjmowanie, przekazywanie lub wywożenie za granicę, pomaganie do przenoszenia własności lub posiadania albo podejmowanie innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku środków płatniczych, papierów wartościowych lub innych wartości dewizowych, prawa majątkowego albo mienia ruchomego lub nieruchomego, pochodzącego z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego (pranie pieniędzy)

Poszukujące jednostki policji:
GD KWP Gdańsk

Podstawy poszukiwań:
Art. 299 § 1 Przyjmowanie, przekazywanie lub wywożenie za granicę, pomaganie do przenoszenia własności lub posiadania albo podejmowanie innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczCechy rysopisowe

Wzrost: -

Kolor oczu: -

Powrót na górę strony