Poszukiwani

LACH DARIUSZ

02.10.2021

Drugie imię: ANDRZEJ

Imię ojca: TADEUSZ

Imię matki: LUDMIŁA

Nazwisko panieńskie matki: HAJNIUK

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: BYDGOSZCZ

Data urodzenia: 1985-04-11

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: CIELE, SREBRNA 12

Obywatelstwo: POLSKAPodstawa poszukiwania przez jednostki policji
  • BG Komisariat Białe Błota, Białe Błota 86-005ul. Bezpieczna 2
    telefon: (47) 751-59-10
    email: komendant-bialeblota@bg.policja.gov.pl

    poszukuje na podstawie: Art. 296 § 1 Wyrządzanie znacznej szkody majątkowej przez będącego obowiązanym na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku

Poszukujące jednostki policji:
BG KWP Bydgoszcz

Podstawy poszukiwań:
Art. 296 § 1 Wyrządzanie znacznej szkody majątkowej przez będącego obowiązanym na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki oCechy rysopisowe

Wzrost: -

Kolor oczu: -

Powrót na górę strony