Poszukiwani

NAWROCKI DARIUSZ

28.06.2019

Drugie imię: PIOTR

Imię ojca: ZDZISŁAW

Imię matki: SYLWIA

Nazwisko panieńskie matki: HEDKE

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: -

Data urodzenia: 1962-08-14

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: OGRODOWA 7

Obywatelstwo: -Podstawa poszukiwania przez jednostki policji
  • PO KPP Chodzież, 64-800 Chodzież, ul.Wiosny Ludów 14
    telefon: 47 77 45200 / 47 77 45211
    email: dyzurny.chodziez@po.policja.gov.pl

    poszukuje na podstawie: Wykroczenie, Art. 270 § 1 Podrabianie lub przerabianie dokumentów w celu użycia ich za autentyczne lub używanie podrobionego lub przerobionego dokumentu jako autentycznego, Art. 286 § 1 Oszustwo - typ podstawowy, Art. 297 § 1 Przedkładanie podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego

Poszukujące jednostki policji:
PO KWP Poznań

Podstawy poszukiwań:
WykroczenieCechy rysopisowe

Wzrost: -

Kolor oczu: -

Powrót na górę strony