Poszukiwani

ŻYŹNIEWSKI ARTUR

28.06.2019

Drugie imię: -

Imię ojca: MIECZYSŁAW

Imię matki: MARIA

Nazwisko panieńskie matki: SZWED

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: -

Data urodzenia: 1969-05-01

Pseudonim: KODŻAK

Ostatnie miejsce zameldowania: KANTA 52/19

Obywatelstwo: -Podstawa poszukiwania przez jednostki policji
 • OL KMP Olsztyn Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu, 10-521Olsztyn, ul. Partyzantów 6/8
  telefon: 47 731 52 97
  email: dyzurnykwp@warminsko-mazurska.policja.gov.pl

  poszukuje na podstawie: Art. 265 § 1 (uchylony) Podrabianie lub przerabianie dokumentu w celu użycia za autentyczny lub używanie podrobionego lub przerobionego dokumentu jako autentycznego (uchylona), Art. 242 § 3 Niepowrócenie bez usprawiedliwionej przyczyny do zakładu karnego najpóźniej w ciągu 3 dni po upływie wyznaczonego terminu przez korzystającego z przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności

Poszukujące jednostki policji:
OL KWP Olsztyn

Podstawy poszukiwań:
Art. 265 § 1 (uchylony) Podrabianie lub przerabianie dokumentu w celu użycia za autentyczny lub używanie podrobionego lub przerobionego dokumentu jako autentycznego (uchylona)Cechy rysopisowe
 • INNE CECHY OSOBOWE: głos wysoki (piskliwy)
 • RĘCE / RĘKA: blizna
 • SYLWETKA: był (-a) daktyloskopowany (-a), mężczyzna
 • PRZEDRAMIONA / PRZEDRAMIĘ: nóż, tatuaż kompozycja rysunkowa
 • KOLANA / KOLANO: słowo, wyraz, napis, wyraz cyfra, tatuaż kompozycja rysunkowa

Wzrost: NIEZNANY

Kolor oczu: NIEZNANE

Powrót na górę strony