SĄDEJ SEBASTIAN - Poszukiwani - Poszukiwani

Poszukiwani

SĄDEJ SEBASTIAN

Drugie imię: MARCIN

Imię ojca: JAN

Imię matki: DANUTA

Nazwisko panieńskie matki: SZOT

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: RZESZÓW

Data urodzenia: 1990-09-20

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI, SIENKIEWICZA 14

Obywatelstwo: POLSKA



Podstawa poszukiwania przez jednostki policji
  • RZ KMP Rzeszów Wydział Kryminalny, 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30
    telefon: (0-17) 858 2310
    email: dyzurnykwp@podkarpacka.policja.gov.pl

    poszukuje na podstawie: Art. 278 § 1 Zabieranie w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej, Art. 157 § 1 Spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, innego niż określony w art. 156 § 1, Art. 59 ust. 1 Sprowadzanie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób lub mienia lub środowiska, powodując zagrożenie podczas zamkniętego użycia GMO w trakcie działań związanych z zamierzonym uwolnieniem GMO do środowiska lub nie stosując się do nakazu wycofania produktu GMO z obrotu

Poszukujące jednostki policji:
RZ KWP Rzeszów

Podstawy poszukiwań:
Art. 278 § 1 Zabieranie w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej



Cechy rysopisowe

Wzrost: -

Kolor oczu: -